HometopmenuDienstentopmenuLinkstopmenuOver onstopmenuContact
Administratiekantoor Schadé
VvE's

Het beheren of besturen van een vereniging van eigenaren, verder VvE, begint met een vlekkeloze administratie en boekhouding. Zonder dat vaart geen enkele organisatie wel.

Een goede administratie is een “tool of management”. Het vertelt hoe de VvE er financieel voor staat, wat de vorderingen en schulden zijn en hoe de werkelijke exploitatiekosten zich verhouden tot de door de ALV vastgestelde begroting. Onze software is speciaal ontwikkeld voor het beheren van VvE’s.

De bankrekening(en) staan uiteraard op naam van de VvE. In overleg met u bepalen we in hoeverre wij daarover gemachtigd zijn. Helemaal niet gemachtigd, alleen over de rekening-courant tot een bepaald maximum of volledig gemachtigd. Het kan allemaal.

Maandelijks wordt uw administratie geboekt. Vanuit de cijfers kunnen ontwikkelingen en trends zichtbaar gemaakt worden.
Werkzaamheden die u van ons kunt verwachten:

  • jaarbegroting van de bijdrage

  • het opstellen van de jaarstukken

  • begroting van het meerjaren onderhoud

  • bijhouden van de ledenadministratie

  • facturatie

  • vordering van betalingsachterstanden

  • de financiële administratie

  • incasso van de periodieke bijdragen

  • het informeren van nieuwe eigenaren

Homebottom menuDienstenbottom menuLinksbottom menuOver onsbottom menuContact