HometopmenuDienstentopmenuLinkstopmenuOver onstopmenuContact
Administratiekantoor Schadé
Diensten

Financiële Administratie   
De basis van elke boekhouding wordt gevormd door de vastlegging van de financiële gegevens. 
Het vastleggen van de financiële gegevens is een verplichting welke u door de overheid is opgelegd, maar ook een belangrijke bron van informatie voor het te voeren beleid.
 

De financiële gegevens worden bij ons op kantoor geautomatiseerd, met behulp van moderne software, verwerkt.
Afhankelijk van uw situatie geschiedt dit maandelijks of elk kwartaal. Hierdoor zijn wij in staat adequaat te reageren op de ontwikkeling van de onderneming. Daarvoor is het opstellen van tussentijdse financiële rapportages een goed middel. Op deze wijze kunnen tijdig acties worden ondernomen om in te spelen op de gewijzigde gang van zaken binnen de onderneming.
Zo'n tussentijdse rapportage kan bijvoorbeeld in de vorm van een balans en een winst- en verliesrekening. 


Salarisadministratie   
Als u personeel in dienst heeft bent u verplicht een salarisadministratie te voeren. De salarisadministratie is de basis voor de afdracht van loonheffing en sociale premies. 
Als u uw salarisadministratie bij ons onderbrengt, dan dragen wij zorg voor de volledige afwikkeling er van. 
Deze bestaat naast het maandelijks verzorgen van de loonberekeningen, ook o.a. uit het uitreiken van loonjournaalposten voor uw financiële administratie, het insturen van de digitale aangifte loonheffingen naar de belastingdienst en het samenstellen van de jaaropgaven voor uw   werknemers. Ook kunnen wij voor u de opgaven naar de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen verzorgen. 


Verslaglegging   
Eenmaal per jaar stellen wij een jaarverslag voor u samen. 
Dit verslag wordt opgesteld aan de hand van de financiële gegevens en eventuele salarisgegevens. 
Ons kantoor draagt er zorg voor dat het jaarverslag tijdig wordt opgesteld conform alle wettelijke eisen met betrekking tot de financiële verslaggeving.


Belasting   
Uw administratie en het jaarverslag vormen het uitgangspunt voor het indienen van de belastingaangiftes. 
Ons kantoor draagt er zorg voor, dat al uw belastingzaken tijdig worden afgewikkeld.
   
Naast het tijdig verzorgen van de diverse aangiftes vinden wij het van het grootste belang dat u niet te veel belasting betaalt. 
Een niet te onderschatten aspect hierbij is, om in een zo vroeg mogelijk stadium belangrijke wijzigingen met elkaar te communiceren. Dit om de juiste (financiële) beslissingen te kunnen nemen.
Vaak zijn aan deze beslissingen fiscale aspecten verbonden die u een besparing kunnen opleveren of juist geld kunnen gaan kosten.     
Wij geven u graag tijdig advies. 


Service   

Wij zijn van mening dat wij er voor u zijn en niet omgekeerd. Wij proberen ons zoveel mogelijk aan onze cliënten aan te passen. Dit betekent dat wij het vanzelfsprekend vinden dat:

 
Waarom Administratiekantoor Schadé?
   - Vragen? Wij kennen uw dossier.
   - Wij bezoeken u aan huis of op de zaak / in de praktijk.
   - Jarenlange ervaring in het MKB en de (para)medische sector. 
   - Persoonlijk contact.

Homebottom menuDienstenbottom menuLinksbottom menuOver onsbottom menuContact